CEASE-therapie

CEASE-therapie is een op homeopatische basis gestoelde therapievorm met als belangrijkste doel het behandelen van Autisme. Deze therapievorm is ontwikkeld door dr. Tinus Smits. (1946-2010). Door jarenlange ervaring en het observeren van honderden patiënten kwam hij tot de conclusie dat Autisme waarschijnlijk niet het resultaat is van één enkele factor maar eerder een optelsom van meerdere oorzaken.

Eerder al ontdekte hij dat door het toedienen van het op homeopathische wijze bereide vaccin (het zogenoemde potentieren) in opeenvolgende stappen, opzienbarende resultaten te zien gaf bij klachten als gevolg van vaccinatie. Deze vorm van voorschrijven noemde hij “ontstoren”.

Op een congres in Chicago in 2003 presenteerde hij  30 gevallen van autisme, waarvan de gedragsstoornissen duidelijk verbeterden na het ontstoren van de vaccinaties. Geïnspireerd door deze nieuwe inzichten is Tinus gaan onderzoeken of het ontstoren van andere vormen van medicatie wellicht ook verbeteringen zouden geven.

In zijn boek zegt hij hierover:

“Tijdens mijn zoektocht naar volledige genezing verbaasde het mij steeds meer hoe bepaalde stoffen, zelfs stoffen die niet als toxisch worden beschouwd, toch de oorzaak kunnen zijn van het ontstaan van autisme of andere ontwikkelingsstoornissen. Ik zag bijvoorbeeld een dramatische verbetering optreden bij een autistisch meisje na het ontstoren van een neusspray, xylometazoline, die tijdens de zwangerschap regelmatig door haar moeder was gebruikt.“

Naast het ontstoren van belastende factoren, liet hij de door hem behandelde patiënten  een beperkt aantal supplementen innemen, waarvan aangetoond is dat ze van invloed zijn op ASS (autisme spectrum stoornissen) en gedragsstoornissen in het algemeen. Deze supplementen ondersteunen het ontgiftingsproces en helpen de reacties hierop te minimaliseren.

Gaandeweg bleek dat bij de patiënten die eerst waren ontstoord, de reguliere homeopathische aanpak veel beter aansloeg, met andere woorden: de belastingen stonden  genezing niet langer in de weg. 

Samengevat bestaat de therapie uit de volgende onderdelen:
  • Ontstoren van belastende factoren
  • Gebruik van ondersteunende supplementen
  • Klassieke homeopathie

CEASE-organisatie: http://www.cease-therapie.nl/

Hoe verloopt een CEASE-behandeling?

Als u besluit voor uzelf of voor uw kind een CEASE-behandeling te starten kunt u per telefoon of per email een afspraak maken voor een bezoek aan de praktijk.  Net als bij een “gewoon” homeopathisch consult, duurt een eerste afspraak ca. Anderhalf uur en een vervolg afspraak een half uur.  Met de nu verkregen informatie wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld aan de hand waarvan de behandeling wordt gestart.

Homeopatische middelen

De in het behandelplan vermelde middelen worden volgens voorschrift twee maal per week ingenomen, met een mogelijkheid voor een separaat middel in het weekend (dit ter ondersteuning). Afhankelijk van de persoonlijke reacties duurt een kuur korter of langer. 

Voedingssupplementen

Naast de homeopatische middelen,  wordt ook gebruikt gemaakt van een beperkt aantal voedingssupplementen hiervoor krijgt u persoonlijk advies.  De supplementen worden dagelijks ingenomen gedurende de hele behandeling. 

Voor kinderen zijn er supplementen in aangepaste vorm beschikbaar, om het innemen te vergemakkelijken (poedervorm of kauwtabletjes).In principe komt u om de acht weken op consult. Afhankelijk van de reacties kan een afspraak  uitgesteld of vervroegd worden, tussentijds telefonisch contact of contact per email is natuurlijk altijd mogelijk.