Homeopathie

Klassieke homeopathie is een natuurlijke behandelwijze die werkt met zogenoemde “gepotentieerde” medicijnen, in korrel- of druppelvorm. Potentieren is het proces van het stapsgewijs verdunnen en schudden van een stof. 

In de regel geldt: hoe hoger de potentie hoe dieper een middel werkt. De keuze van de geneesmiddelen wordt gemaakt op basis van het “gelijksoortigheidsprincipe” Dit betekent dat de homeopaat op zoek gaat naar dat middel wat qua beeld het meest lijkt op wat de patiënt laat zien. Deze zogenoemde “geneesmiddelbeelden” zijn verkregen door spontane vergiftigingen, observaties en geneesmiddeltesten, provings genoemd. 

Grondstoffen

Als grondstof voor een homeopathisch middel is in principe elke substantie mogelijk.  Momenteel worden steeds nieuwe middelen ontdekt, en wordt er door een groot aantal gerenommeerde homeopaten hard gewerkt om alle gebieden in kaart te brengen en te structureren.​

Veel voorkomende bronnen

 • Plantenrijk
 • Dierenrijk (inclusief de mens zelf)
 • Mineralenrijk

De keuze voor een bepaalde potentie wordt gemaakt naar aanleiding van een aantal gegevens:

 • Hoe gevoelig is de patiënt?
 • Nadruk op het fysieke vlak, mentaal dan wel sociaal emotioneel?
 • Hoe lang is de klacht al aanwezig?
 • Welke obstakels zijn er die genezing in de weg staan?

Verloop van een homeopatische behandeling

Eerste consult

Het eerste consult is bedoeld om zo veel mogelijk relevante informatie te verzamelen omtrent de patiënt en zijn klachten.  In een ca. Anderhalf uur durend gesprek worden alle van belang zijnde zaken doorgenomen en wordt een begin gemaakt met het dossier.

Analyse

Met de tijdens het consult verkregen gegevens maakt de behandelaar vervolgens een analyse. Met behulp van een Repertorium worden een of meerdere middelen geselecteerd die op dat moment het meest passen bij de patiënt. Op basis van de analyse en de repertorisatie volgt het uiteindelijke voorschrift.

Als de keuze voor de te volgen behandeling duidelijk is, wordt het middel door de apotheek rechtstreeks aan de patiënt geleverd, of wordt het toegestuurd vanuit de praktijk.

Vervolg

Gemiddeld volgt na 8 weken een eerste vervolgafspraak. Samen met de patiënt wordt gekeken naar het verloop van zijn of haar klachten en de reacties op het ingenomen middel. Afhankelijk van deze reacties, wordt gekozen om even af te wachten, het middel opnieuw in te nemen of te kiezen voor een ander middel of andere potentie.

In principe hebben behandelaar en patiënt eens in de twee maanden contact. Zijn er tussentijds vragen is het altijd mogelijk te bellen of te mailen of kan de volgende afspraak vervroegd dan wel uitgesteld worden.

Duur van de behandeling

Afhankelijk van de aard van de problematiek waar iemand mee komt duurt een behandeling (gemiddeld) tussen de twee maanden en twee jaar.

Voor wie?

Homeopathie is toepasbaar voor iedereen, in elke leeftijdscategorie.  Tijdens de zwangerschap en bevalling kunnen veel ongemakken worden behandeld, en ook in de kraamtijd hebben veel jonge ouders baat bij deze geneeswijze. Zowel jonge kinderen als adolescenten kunnen voor hun eigen unieke klachten terecht.

Op oudere leeftijd is homeopathie behulpzaam bij het oplossen van leeftijd-gerelateerde klachten (overgang) alsmede bij chronische en acute aandoeningen. 

Ook voor (huis-) dieren is homeopathie  in te zetten, zij hebben immers ook hun eigen unieke problemen.  Klachten door schrik, heimwee, verwondingen of chronische klachten, net als bij mensen kan homeopathie mooi werk verrichten.

Geschiedenis

Homeopathie kent een rijke geschiedenis, de bekendste naam is die van de duitse arts Dr. Samuel Hahnemann die gedurende zijn veelbewogen leven deze geneeswijze vormgaf en voorzag van zijn huidige naam. Door op hemzelf en later ook op zijn studenten geneesmiddelproeven te doen, verkreeg hij informatie over de geneeskracht van de diverse substanties. Van zijn hand zijn onder meer de tot op de dag van vandaag intensief gelezen “organon der rationellen heilkunst” en “Chronische krankheiten” Deze standaardwerken zijn in talloze talen verschenen en vormen nog steeds de basis van de Homeopathie

Beknopt overzicht van de ontwikkeling van de homeopathie door de eeuwen heen

 • 460-370 v. Chr.: Hippocrates
  “Er zijn twee manieren  om zieken te behandelen: de methode van het tegengestelde en de methode van het gelijkende.”
 • 1493-1541: Paracelcus
  Benoemt het principe van de homeopatische geneesmiddelkeuze en past het toe.
 • 1755-1843: Samuel Hahnemann
  Legt de basis van de klassieke homeopathie.
 • 1785-1864: Clemens von Boeninghausen
  Goede vriend van Hahnemann en grondlegger van het repertorium.
 • 1800-1880: Constantine Hering 
  Levert een grote bijdrage aan de materia medica en ontwikkelt de wet van hering.
 • 1836-1909: H.C. Allen 
  Belangrijke homeopaat, brengt belangrijke materia medica.
 • 1849-1916: James Tyler Kent
  Schrijft zijn repertorium en creeert vele belangrijke werken.
 • 1849-1929: William Boericke 
  Schrijver van beroemde material medica uitgave.
 • 1853-1931: John Henry Clarke 
  Levert grote bijdrage aan material medica en ontwikkelt nieuwe middelen.
 • 1932-heden: Vithoulkas 
  Begaafd homeopaat en schrijver van vele uitgaven, waaronder science of homeopathy.
 • 1946-2010: Tinus Smits
  Pionier en wetenschapper. Ontdekte de mogelijkheid van het homeopatisch ontstoren van belastende factoren. Grondlegger van de CEASE-therapie.
 • 1951-heden: Jan Scholten
  Auteur van o.a. homeopathie en de elementen, verricht baanbrekend werk m.b.t de rol van het periodiek systeem, en andere koninkrijken.
 • 1955-heden: Jeremy Sherr 
  Eigenaar Dynamis school in GB waar hij vele provings heeft gedaan, momenteel in Afrika waar hij samen met zijn vrouw een aids-kliniek runt.
 • 1958-heden: Roger van Zantvoort
  Auteur van complete repertory, een uitgebreid digitaal repertorium.
 • 1960-heden: Rajan Sankaran
  Ontwikkelt de sensation-method heeft vele publicaties op zijn naam staan die inmiddels vertaald zijn in vele talen.

Ontwikkelingshulp

Binnen de internationale homeopathische gemeenschap zijn er een aantal schitterende initiatieven ontstaan op het gebied van ontwikkelingshulp die ik u niet wil onthouden. 

Homeopathie is bij uitstek geschikt om in crisisgebieden te gebruiken omdat het een goedkope geneeswijze is die vaak goed aansluit bij de locale cultuur van natuur geneeswijzen.  De medicatie is compact en eenvoudig te transporteren. Momenteel worden op een aantal plaatsen locale mensen opgeleid als homeopaat, en werken talloze homeopaten belangeloos enkele weken per jaar in de klinieken. 

De Nederlandse organisatie Homeopaten zonder grenzen is daarnaast actief in tal van gebieden waar door bijvoorbeeld natuurrampen extra hulp welkom is. Neem gerust een kijkje op onderstaande sites: