Kinderen

Kind zijn is hard werken. Steeds is een kind bezig nieuwe dingen te ontdekken en vaardigheden te verwerven.  Continu vinden er lichamelijk allerlei processen plaats gericht op de vorming van een gezond volwassen individu. Op deze reis naar volwassenheid komt een kind heel wat kleine en grote 'hobbels' op zijn weg tegen. Aan ouders en andere volwassenen uit de omgeving van het kind de taak deze hobbels zoveel mogelijk tot een minimum te beperken.  

Kinderen zijn van nature heel gevoelig. Veel zaken waar een volwassene nog nauwelijks op reageert, hebben op een kind een veel grotere impact.  Dit is een van de redenen dat homeopathie bij kinderen erg goed werkt. Door hun  vitaliteit, hun gevoeligheid en goede reactievermogen zijn kinderen goed in staat om de subtiele prikkel van een homeopatisch middel adequaat om te zetten in een genezingsreactie. 

Vaccinaties

Je immuunsysteem is een groot goed. Het zorgt ervoor dat je schadelijke invloeden het hoofd kunt bieden en dat je gezondheid gehandhaafd blijft.  Het immuunsysteem van een ongeboren baby valt samen met dat van zijn moeder, na de geboorte blijft de moeder haar kindje ondersteunen met haar antistoffen door het borstvoeding te geven. De samenstelling van moedermelk is helemaal afgestemd op de leeftijd van het kindje en is een logisch gevolg op het verblijf in de baarmoeder. Door haar kindje zo lang mogelijk zelf te voeden, biedt de moeder het de kans om een sterk immuunsysteem op te bouwen. 

In Nederland is het inmiddels heel normaal dat ouders hun kinderen volgens het rijksvaccinatieprogramma laten enten.  De meeste ouders staan er helemaal niet bij stil wat er precies in de spuiten zit en of dit wel is wat zij als ouder willen voor hun kind. De artsen zullen het toch wel goed uitgezocht hebben immers en ze zouden zulke campagnes toch niet opzetten als het niet veilig was?

Helaas komen er meer en meer signalen dat deze vlieger niet opgaat, steeds meer ouders melden heftige veranderingen in het gedrag en de gezondheid van hun kind nadat het gevaccineerd werd. Ook wordt door de geboekte resultaten van het homeopatisch ontstoren van deze vaccins duidelijk dat ze verantwoordelijk zijn voor heel wat meer dan alleen immuniteit tegen een bepaalde ziekte. 

Gelukkig kan het ook anders

Inenten is niet verplicht, je kunt zelf beslissen of je je kind wilt laten inenten of ervoor kiezen om bepaalde entingen weg te laten uit het programma. 

Een andere mogelijkheid is de prikken uit te stellen tot je kindje minimaal anderhalf is geweest. Er zijn dan veel minder schadelijke effecten, omdat het immuunsysteem de tijd heeft gehad om zich ongestoord te ontwikkelen. Ook is het karakter van je kindje duidelijk en is met meer zekerheid vast te stellen of de vaccinaties veranderingen te weeg brengen of niet. (bij een enting op de leeftijd van twee maanden, kennen de ouders hun kindje nog maar amper, het heeft nog niet de tijd gehad om zijn eigenaardigheden en of karaktertrekken te laten zien die zo typerend voor hem of haar zijn. Bij (door de vaccinatie) ontstane klachten wordt dan later gezegd: "Oh, dat heeft ze altijd al gehad."

Let op!

Op de meeste consultatie bureaus zijn de medewerkers niet gewend aan mondige ouders en zullen ze hun uiterste best doen om je ervan te overtuigen toch het volledige programma te volgen. Weet echter dat je in je recht staat en dat het gaat om de gezondheid en de ontwikkeling van jóuw kindje.

Antroposofisch consultatiebureau

Na de geboorte van een baby wordt de ontwikkeling gevolgd door het consultatie bureau, doorgaans bezoeken jonge ouders het consultatiebureau in hun woonplaats. Waar veel jonge ouders zich niet van bewust zijn, is dat er de mogelijkheid bestaat om je kind te laten begeleiden door een antroposofisch consultatiebureau. De artsen en verpleegkundigen op dergelijke bureaus hebben dezelfde studies doorlopen als hun reguliere collega’s maar hebben hiernaast nog een scholing gehad in de antroposofie. 

Er wordt met veel respect omgegaan met ouders en kroost en er is net wat meer aandacht voor de individuele ontwikkeling van het kind.  Problemen worden op een holistische wijze benaderd waarbij er naast allopathie ook ruimte is voor natuurlijke alternatieven. Op het gebied van vaccinaties, nemen ze een neutraal standpunt in, wat betekent dat je als ouder de vrijheid krijgt om je kindje al dan niet te laten vaccineren.  Er wordt dus wel gevaccineerd als je dit wilt, maar er wordt geen druk op je uitgeoefend als je besluit af te wijken van het reguliere schema. 

In veel grote steden is een Antroposofisch consultatie bureau aanwezig. In Eindhoven is het antroposofisch consultatiebureau gevestigd in gezondheids centrum plus. Meer informatie is te vinden op kinderspreekuur.nl.

Huisarts

Sommige ouders besluiten  om de entingen waar ze voor kiezen te laten geven door de huisarts, soms op verzoek van het consultatiebureau, omdat ze “op een andere manier vaccineren” te veel werk vinden. De verpleegkundige handelingen (meten, wegen, hoortest, e.d.) vinden dan wel op het “eigen” consultatiebureau plaats maar de prikken gaan via de huisarts.

Homeopatisch begeleiden van de vaccinaties

Een inenting kan homeopatisch begeleid worden om de nadelige effecten zo veel mogelijk te beperken.  Door middel van een “korte ontstoringskuur”  met het homeopatisch bereide vaccin,  na de enting gegeven wordt het lichaam  geholpen bij de verwerking van het vaccin. Ontstoren kan ook naderhand voor entingen die al langer geleden gegeven zijn, maar dan duren de kuren iets langer.

Reacties

Als reactie op een ontstoring, zien we regelmatig uitscheidingsreacties ontstaan, doordat het lichaam aangezet wordt tot het afvoeren van schadelijke stoffen. De meest voorkomende reacties zijn: veranderingen in de ontlasting (stinkend, meer volume, evt. Diarree), geconcentreerdere urine, urine sterker van geur, zweten, loopneus, meer slijmproductie van de luchtwegen, prutogen.

Doordat de reactiviteit toeneemt, kan er koorts ontstaan, dit is een genezingsreactie die dient om schadelijke stoffen af te voeren en geen ziekte! Ben daarom zeer terughoudend met het toedienen van koortsverlagende middelen.

Wat je zelf kunt doen

Tijdens een ontstoring (of begeleiding van vaccinaties)  is het belangrijk om voldoende water te drinken, zodat afvalstoffen goed kunnen worden afgevoerd. Zeker bij koorts is het erg belangrijk om het vochtgehalte in het lichaam goed op peil te houden.  Zorg voor voldoende rust, ga niet te laat slapen en las van tijd tot tijd rust momenten in. Plan je dagen niet te vol met allerlei zaken.  Veel prikkels moeten verwerken kost ook energie! Zorg voor een regelmatig en evenwichtig eetpatroon, en vermijd voeding die bol staat van additieven zoals aspartaam en smaakversterkers. Deze vormen op zich een belasting voor het lichaam.

Zorg dat je als ouders goed geïnformeerd bent over de voors en tegens van vaccineren.  Ga er niet zonder meer van uit dat “men” het wel zal weten. Denk er goed over na wat je van de vaccinaties vindt, of je ze wilt geven en zoja op welke manier.

Autisme

Naast alle positieve en wensellijke ontwikkelingen die er momenteel mondiaal plaats vinden, zijn er helaas ook tendenzen waar we minder gelukkig mee zijn. Een van  de uitdagingen van onze  moderne tijd is de enorme toename van het aantal kinderen met problemen op het gebied van communicatie en gedrag, samengevat onder de noemer “autisme-spectrum stoornis” (ASS).  

Op allerlei manieren vindt momenteel onderzoek plaats om deze “epidemie” het hoofd te kunnen bieden.